יום שלישי, 27 באוקטובר 2015

עורך דין גירושין - שאלות ותשובות בנושא בית דין רבני

כאשר בני זוג מחליטים לסיים את נישואיהם, הדבר טומן בחובו גם התעסקות משפטית לא פשוטה שיכולה לעבור דיון בבתי המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. עורך דין גירושין הוא איש המקצוע המוסמך לייצג את לקוחותיו בשני המוסדות החשובים הללו. בשורות הקרובות ננסה לענות על מספר שאלות הקשורות דווקא לבית הדין הרבני, מוסד שרצוי להיכנס בשעריו רק באמצעות ליווי של עורך דין מתאים.

מה פירוש הביטוי "מירוץ הסמכויות"?

בישראל ישנן 2 סמכויות שיכולות לפסוק את הדין בנושא הגירושין – בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. התיק יידון במקום בו הוא נפתח לראשונה ומאחר וישנם שיקולים לכל אחד מבני הזוג לדון בתיק (מזונות, חלוקת רכוש וכו') בסמכות זו ולא אחרת, הרי שמי שפותח את התיק ראשון עשוי לזכות ביתרון מקדים. כאמור, עורך דין גירושין מוסמך פר הגדרה לייצג את מרשיו בשתי הערכאות.

האם בית הדין הרבני רשאי לפסוק גם בהליכים מורכבים יותר?

לבית הדין הרבני סמכויות של בית משפט לכל עניין ודבר. מסיבה זו שופטי בית הדין הרבני הינם בעלי הסמכות לדון לא רק בענייני המזונות, חלוקת הרכוש והמשמורת אלא באפשרותם להורות גם על צווי מניעת יציאה מהארץ, צווי עיקול ועוד.

האם ניתן להתגרש רק בבית המשפט לענייני משפחה?

בית הדין לענייני משפחה יכול לפסוק לגבי מחלוקות המתגלות בין בני הזוג המתגרשים או לחלופין, לאשר הסכמי גירושין בהסכמה. לאחר מכן יש להגיש בקשה לגירושין בבית הדין הרבני. למעשה, בתי הדין הרבניים הינם הגוף היחידי שגם פוסק וגם מאשר את הגירושין בפועל.

אילו הבדלים קיימים בפסיקה בין בית הדין הרבניים ובית המשפט לענייני משפחה?

באופן עקרוני, אין הבדל בין שתי ערכאות אלו בכל מה שקשור למזונות ילדים, קביעת משמורת וחלוקת הרכוש. אלא, שקיים הבדל ע"פ הדין העברי, לגבי סיבת הגירושין והזכויות המגיעות לכל אחד מבני הזוג (תביעת הכתובה, שלילת מזונות אישה ועוד). לכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין מקצועי ומיומן בטרם פונים לערכאה המתאימה ביותר למקרה הספציפי שלכם.

יום שני, 19 באוקטובר 2015

עורך דין גירושין - שאלות ותשובות בנושא ידועים בציבור

בני זוג שאינם נשואים, אך מנהלים חיי משפחה ומשק בית משותף קרויים בפני החוק כידועים בציבור. כמובן שככל זוג שהוא, גם ידועים בציבור עשויים ביום מן הימים לסיים את הקשר הרומנטי שלהם ולדרוש את המגיע להם זה מזה ע"פ החוק. עורך דין גירושין הינו איש המקצוע שאמור ללוות את בני הזוג בתהליך זה, וכאן נענה על מספר שאלות נפוצות בנושא לגיטימי זה.

כמה זמן יש לנהל חיי משפחה ומשק משותפים על מנת לזכות בהכרה של ידועים בציבור?
הסף שנקבע בפסקי דין רבים הוא 3 חודשים אך למעשה כל מקרה לגופו. על עורך הדין להוכיח את סוג יחסיהם של בני הזוג, התלות שנוצרה ביניהם והדרך בה כרכו את חייהם זה בזו.

האם גם זוגות חד מיניים יכולים להיחשב כידועים בציבור?
כן. במידה ובני הזוג מקיימים את ההגדרה, הרי שהיא תקפה גם עבור זוגות חד-מיניים.

האם קיימת חובה לתשלום מזונות אצל ידועים בציבור שנפרדים?
ובכן, בתי המשפט פוסקים בנושא זה ע"פ משך זמן החיים המשותפים והתלות שנוצרה בין בני הזוג במהלך הזמן. הפסיקות מחייבות את אחד מהצדדים (ע"פ הסיטואציה הספציפית) לשלם דמי מזונות באופן זמני, עד שבן הזוג השני "יעמוד על רגליו". תפקידו של כל עורך דין גירושין המלווה את התהליך, הוא לדרוש את מינימום או מקסימום הזמן וגובה המזונות.

ומה לגבי סוגיית ירושת ידועים בציבור?
במידה ואחד מבני הזוג הולך לעולמו, רשאי הידוע בציבור לרשת את נכסיו וממונו, במידה והוכחה תקפות ההגדרה של ידועים בציבור עבור שניהם. ביחסים זוגיים מעין אלו חשוב מאוד לערוך צוואה, שתגדיר במדוייק את חלוקת ההון והרכוש, בין אם לידוע בציבור ובין אם לצד ג' כגון ילדים ו\או נכדים.

האם לידוע בציבור זכויות על הפנסיה וקצבת השארים של הביטוח הלאומי של בן הזוג?
בהחלט כן. כאשר בן הזוג הולך לעולמו, רשאי הידוע בציבור לדרוש את זכויותיו בכספי הפנסיה של המנוח. כמו כן, ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבל את קצבת השארים. עורך דין גירושין עוזר ללקוחותיו גם בהליכים בירוקרטיים אלו.

לשאלות ותשובות בנושא ידועים בציבור, בקרו באתר: asklaw.co.il

יום ראשון, 11 באוקטובר 2015

עורך דין גירושין - שאלות ותשובות בנושא הסכם ממון


פרידה של בני זוג נשואים או ידועים בציבור טומנת בחובה את חלוקת ההון המשותף שנצבר במהלך הזמן. מאחר ומדובר באקט שלו השלכות כלכליות ורגשיות רבות משמעות, הרי שמחלוקות רבות בנושא זה מגיעות בסופו של דבר אל בתי המשפט ומסתכמות בעוגמות נפש רבות והוצאות כלכליות עצומות. רק פנייה אל עורך דין גירושין מקצועי לשם ניסוח מראש של הסכם ממון הדדי בין שני הצדדים, יכולה לעשות את כל ההבדל בין פרידה "קלה" לבין מאבקי כוח אימתניים. להלן מספר שאלות ותשובות בנושא זה.

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הינו הסכם משפטי שמנוסח ע"י עורך דין גירושין יחד עם בני הזוג בצורה הדדית, מאושר בבית המשפט ובעל תוקף לאחר פרידת בני הזוג. ההסכם כולל הסכמה מראש אודות חלוקת הרכוש והממון, מזונות הבעל או האישה, חלוקת החובות ואף הצהרה על מניעת סרבנות גט, במידה ובני הזוג ייפרדו.

האם ניתן לנסח הסכם ממון גם לאחר הנישואין?

למרות המקובל לחשוב, בהחלט ניתן לנסח ולחתום על הסכם יחסי ממון בכל שלב טרם הנישואין ובמהלכם. כמובן שיש לאשר את ההסכם אל מול נוטריון ולאחר מכן בבית הדין הרבי או בבית המשפט לענייני משפחה. יש לציין כי כאשר ההסכם מנוסח ונחתם טרם הנישואין, די לאשרו אצל עורך דין בלבד על מנת שיהיה לו תוקף משפטי.

מתי כדאי לערוך הסכם ממון?

כיום מומלץ לכל זוג שבא בברית הנישואין (או ידועים בציבור) לערוך הסכם ממון. יחד עם זאת, ניתן לראות כי תופעה זו מקובלת יותר, באופן מובן מאליו, כאשר קיים הבדל ברור בין הנכסים והממון של כל אחד מבני הזוג טרם הנישואין.

האם ההסכם כולל גם נגיעה לגבי משמורת ומזונות הילדים?

ההסכם עשוי לכלול הצהרות כאלה ואחרות הנוגעות לגישה של שני בני הזוג ביחס לנושא זה. מפאת חשיבות הנושא ודאגת המדינה לרווחת הילדים, הרי שלגבי חלוקת הממון, בית המשפט לא ייתן את דעתו במידה וישנה הסכמה, אך כן יפסוק לגבי המשמורת על הילדים וגובה המזונות עבורם במידה וישנה מחלוקת בין בני הזוג. חשוב לנסח את הסכם הממון אצל עורך דין גירושין בעל ניסיון על מנת שכל הסעיפים החשובים לבני הזוג אכן יכללו שם.

האם ניתן לשנות הסכם ממון לאחר שנחתם?

ניתן "לפתוח" את הסכם הממון בכל שלב כל עוד בני הזוג עדיין לא נישאו או בזמן נישואיהם. במידה ובני הזוג מחליטים להיפרד, אזי הסכם הממון לא ייפתח אלא בדיון משפטי.

יום ראשון, 4 באוקטובר 2015

עורך דין גירושין - תהליך גישור

כאשר קשר זוגי ממוסד עולה על שרטון ובני הזוג מחליטים להיפרד, ישנן 2 אפשרויות להסדרת הפרידה ותוצאותיה - עריכת הסכם גירושין מרצון ע"י גישור או לקבל את פסק דין בית המשפט. עורך דין גירושין שהוא גם מגשר יכול לעזור לבני הזוג הנפרדים לפתור לא מעט קונפליקטים ולהימנע ממלחמת ההתשה בבתי המשפט. להלן מספר שאלות ותשובות בנושא זה.

למה גישור?

גישור הינו תהליך משפטי שבסופו מגיעים שני בני הזוג לעמק השווה וחותמים על הסכם גירושין מרצון שמשקף את רצונותיהם וציפיותיהם, ללא כפיית ההחלטה ע"י שופט. תהליך הגישור חוסך בסופו של דבר לבני הזוג לא מעט כסף, זמן ומאפשר להם להיות בקשר טוב זה עם זה לאחר ההליך.

כמה עולה התהליך?

העלויות הסופיות של הליך הגישור נמוכות משמעותית מעלויות ההוצאה לפתירת הקונפליקט בבתי המשפט. עורך דין גירושין המומחה בגישור מסוגל לתכנן את הפגישות ולנתב אותן להצלחה כך שלא יעלו על 10 שעות נטו (מספר פגישות המפוזרות על פני מספר שבועות) וע"י כך לסכם את העלויות באלפי שקלים בודדים, לעומת עשרות אלפי שקלים בבתי המשפט.

האם כל קונפליקט יכול להיות מנוסח בגישור?

בעיקרון, גישור הינו תהליך וולונטרי בו שני בני הזוג מבינים כי בידם היכולת לנסח הסכם ראוי ולמנוע את ההחלטה הכוחנית של בית המשפט. אלא, שלעיתים רבות לא ניתן לפתור סכסוכים מסוימים בהליך גישור ובמקרים אחרים, בית המשפט חייב להתערב וזאת במידה ומדובר בפרידה בשל מעשים פליליים, עבירות אלימות במשפחה וכו'.

האם צריך לאשר הסכם גישור?

הסכם הגישור לא יהיה תקף במידה והוא אינו מובא לדיון ואישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. יחד עם זאת, כאשר קיים הסכם גישור חתום, ההליך עצמו בבית המשפט או בית הדין הרבני מהיר ביותר.

כיצד בוחרים מגשר?

חשוב מאוד לבחור מגשר באופן מושכל ובהתאם לקונפליקטים המייחדים את סוגיית הגירושין שלכם. כך למשל, יש לבחור עורך דין גירושין המתמחה בגישור ובנוסף, כזה המתמחה בנדל"ן וזאת במידה וקיים קונפליקט על החזקה או החלוקה של נכסי הנדל"ן של בני הזוג (לרבות ענייני מיסוי). ניסיון, יחסי אנוש טובים וזמינות מלאה הינם פקטורים חשובים לא פחות בבחירת עורך דין מגשר.

יום רביעי, 30 בספטמבר 2015

עורך דין גירושין - חלוקת רכוש

נושא חלוקת הרכוש הינו מרכזי ביותר בכל הליך של גירושין, ובהתאם לכך גם ההתייחסות של בית המשפט כלפיו. להלן מספר שאלות ותשובות שיתנו לכם מעט רקע לגבי זכויותיכם המלאות בנושא. כמובן שאין לוותר על פנייה אל עורך דין גירושין מקצועי ומנוסה לשם קבלת המידע המלא הקשור לתהליך עצמו.

מהו עיקרון איזון משאבים?

ע"פ עיקרון זה, זוגות שהתחתנו לאחר שנת 1974 ונפרדים, יחלקו את סך כל המשאבים שצברו במהלך חייהם המשותפים באופן שווה ביניהם. חשוב לציין כי המילה "משאבים" מתייחסת לכל סוג של רכוש משותף לרבות דירות מגורים, חסכונות, רכבים, קרנות השתלמות, פנסיה וכו'.

מה דין חתימה על הסכם ממון ללא אישור בבית הדין?

במידה ונחתם הסכם ממון בין שני בני זוג והם החליטו להיפרד לפני שההסכם הובא בפני שופט (בבית הדין הרבני או בבית המשפט) אזי שאין לו תוקף משפטי כלל וכלל והוא למעשה אינו רלבנטי.

האם בעת פרידה חולקים בני הזוג גם בחובות?

חשוב מאוד לפנות אל עורך דין גירושין ותיק ובעל ניסיון כאשר מעוניינים להתגרש עם חובות כספיים ברקע. כאשר מדובר בחובות ידועים, שהצטברו בעקבות התנהלות חוקית ולגיטימית של שני בני הזוג אזי החובות מתחלקים ביניהם שווה בשווה ע"פ עיקרון איזון המשאבים. במידה והחובות נוצרו בעקבות פעילות לא חוקית, הברחת נכסים או כל פעולה אחרת שלא בידיעת בן הזוג השני, אזי בית המשפט עשוי לפסוק את האחריות על החובות לצד אחד בלבד.

ומה לגבי דירת המגורים?

כאשר הדירה נרכשה בכספים משותפים, ערך הדירה יחולק שווה בשווה בין שני בני הזוג. אך מה קורה כאשר הדירה נרכשה ע"י אחד מבני הזוג טרם הנישואים? ובכן, באופן עקרוני הדירה אמורה להישאר בבעלותו אך במידה ויוכח כי הצד השני תרם באופן משמעותי לדירה (עלויות שיפוץ למשל) עשוי בית המשפט להורות על חלוקת ערך הנכס בין שניהם ביחסים שונים.

האם בגידה משנה את יחסי חלוקת הרכוש?

סיבת הגירושין אינה קשורה לחלוקת הרכוש, אלא אם בני הזוג מחליטים אחרת כאשר הם חותמים הסכם גירושין מרצון לפני נישואיהם. בית המשפט בכל אופן, אינו מתייחס להיבטים המוסריים של סיבת הגירושין.

כאמור, חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין מקצועי ומנוסה על מנת לקבל את כל המידע לגבי זכויותיכם המלאות בנושא חלוקת רכוש.

http://asklaw.co.il/

יום שלישי, 22 בספטמבר 2015

עורך דין גירושין - הסדרי ראייהההסדרים הקובעים את משכי השהות של הילדים אצל ההורה שאינו המשמורן בעקבות גירושין קרויים הסדרי ראייה. קביעת הסדרי הראייה מתבצעת ע"י שני בני הזוג בתיווך של עורך דין גירושין מנוסה, ובמקרים אחרים, בבתי המשפט. להלן מספר שאלות ותשובות בנושא הסדרי הראייה, המהווים את מרכזו של כל הסכם גירושין או פסק דין בנושא.

כיצד נקבעים הסדרי הראייה? 

הדרך הטובה ביותר לקביעת לוחות הזמנים בהם ההורה שאינו המשמורן ישהה בנוכחות ילדיו היא תוך שיתוף פעולה מלא בדגש על טובת הילדים. עורך דין גירושין מקצועי ומנוסה ידע לאפיין את צרכי שני ההורים והמגבלות שלהם מחיי היום יום ועל פיהם לקבוע את ההסדרים הנוחים ביותר. במקרים אחרים, בהם אין הסכמה הדדית, יעבור הנושא להחלטת בית המשפט.

האם תמיד האם מקבלת משמורת על ילדיה?

ברוב המקרים מקבלת האם למשמורתה את הילדים ואילו האב זוכה להסדרי ראייה. אלא, שישנם מקרים מסוימים בהם הסדרי הראייה נקבעים עבור האם ולא האב, שהופך משמורן כמו במקרה של בעיות נפשיות/בריאותיות/סוציאליות חמורות של האם או כאשר היא מוותרת על המשמורת מרצונה. כמו כן, תמיד כדאי לבחון את האפשרות למשמורת משותפת ולקבוע הסדרי ראייה עבור שני ההורים.

מה עושים במצב של אי עמידה בהסדרי הראייה?

הצד שאינו המשמורן רשאי לראות את ילדיו בהתאם למה שנוסח ונקבע. העיקרון שם דגש על המילה "רשאי" ואין בכך חובה חוקית, אלא מוסרית בלבד, למען הילדים. יחד עם זאת, עורכי דין רבים מוצאים את עצמם מטפלים גם בפניות של אבות שאינם משמורנים בטענה שהצד המשמורן "מחבל" בהסדרי הראייה ומונע את קיומם בפועל. במקרים שכאלו יש לפנות לבית המשפט או לפתור את הסכסוך ע"י גישור.

ומה הדין במקרה מעבר דירה של המשמורן?

מעבר דירה למקום מרוחק יותר של ההורה המשמורן אינו מבטל את הסדרי הראייה. במקרים בהם חלה החמרה משמעותית ביכולת של מי שאינו המשמורן לראות את ילדיו ע"פ ההסכם, יש לפנות לעורך הדין לייצוג בבית המשפט, על מנת להוכיח את הטענה ואף למנוע את מעבר הדירה בפועל.

הסדרי הראייה כמעט ואינם ניתנים לשינוי, אלא אם מדובר בסיבה מוצדקת. על כן, יש לנסח אותם היטב כבר בשלבים הראשונים של תהליך הגירושין ולפנות אל עורך דין גירושין מקצועי ומנוסה.

יום ראשון, 13 בספטמבר 2015

7 השאלות הנפוצות על הסדרי ראיה

הסדרי ראיה בין הורים גרושים הם מאבני הנגף לסיום כל הליך גירושים וחתימה על חוזה. ישנם פרטים הקבועים בחוק, אך רוב הפרטים צריכים להיות מוסכמים על שני הצדדים ובהתאם לרצונם, תוך שמירה על טובת הילדים. אתר ASKLAW, המתמחה בתשובות לשאלות משפטיות, מגיש לכם 7 השאלות הנפוצות והתשובות המשפטיות בסוגיות שונות הקשורות להסדרי ראיה.


מהי משמורת משותפת?

במקרים בהם נקבעת משמורת משותפת החלוקה נעשית באופן שווה, הן מבחינת זמן ההימצאות אצל כל אחד מההורים והן מבחינת ההוצאות הכלכליות. במקרים בהם לאחד ההורים ישנה יכולת כלכלית גבוהה בהרבה משל הצד השני, הדבר יילקח בחשבון על ידי בית המשפט.

איך נקבעת טובת הילדים?

באחריות בית המשפט לשים את טובת הילדים תמיד לנגד עיניו, ולכן הוא יעשה ככל האפשר כדי לקבוע מהי טובתם. לעיתים נערכת התייעצות עם אנשי מקצוע מתחום הרווחה, ובכל מקרה הפסיקה תתחשב בעיקר בטובתם ופחות ברצון ההורים, אם כי גם הוא נלקח בחשבון.

האם אמא מקבלת עדיפות במתן משמורת?

התשובה היא כן. באופן כללי ניתן לומר כי אמא מקבלת עדיפות לקבלת משמורת על הילדים, למעט מקרים חריגים בהם מוכח כי האם אינה כשירה לטיפול בילדים או במידה והאב בעל יכולות הוריות טובות יותר והוא מסוגל להקנות להם אורח חיים בריא וטוב יותר.

מה הקשר בין הסדרי ראיה ותשלום מזונות?

אין קשר ישיר בין הסדרי ראיה לתשלום מזונות, ואי-עמידה בתשלום דמי המזונות אינה עילה המצדיקה מניעת מפגשים בין הצד שאינו משמורן לילדים.

מה קורה כאשר אחד הצדדים לא עומד בהסדרי הראיה?

הסדרי ראיה נקבעים בבית המשפט, על פי חוזה מוסכם בין שני הצדדים, ויש להם תוקף משפטי. כאשר הצד המשמורן משתמש בילדים ככלי לניגוח הצד השני, לא מאפשר את קיום הסדרי הראיה או מסית את הילדים כנגד הצד השני, בית המשפט יכול לדרוש את אכיפת ההסכם ולנקוט באמצעים שונים לשם כך. במקרים קיצוניים יכול בית המשפט לשלול את דמי המזונות שנפסקים לילדים אם הם מסרבים לראות את ההורה השני. כשאר הצד שאינו משמורן אינו מעוניין לפגוש את הילדים הוא יכול להיות מחויב בתשלום עבור טיפול פסיכולוגי שיידרש לילדים בשל הנזק שנגרם להם כתוצאה מכך.

איך מקבלים החלטות על שינויי מגורים?

בעקרון, ההורה המשמורן מהווה סמכות בכל הקשור להחלטות הנוגעות לילדים, אך שינויים מהותיים, כמו מעבר דירה לאזור מרוחק בארץ או אפילו בחו"ל, צריכים להיבחן בבית המשפט, בהתאם לדרישת הצד השני. גם כאן טובת הילדים עומדת מול עיני בית המשפט, והקשר הרציף עם שני ההורים הוא בהחלט חלק מטובתם.

מאיזה גיל מחייבים לינה אצל הצד השני בהסדרי ראיה?

מתחת לגיל 3 בית המשפט אינו מחייב לינה אצל הצד השני במסגרת הסדרי ראיה, אלא אם שני הצדדים מעוניינים בכך.

לאינדקס סרטוני עורכי דין לענייני משפחה, לחץ כאן.